VIJESTI

DRUGI KONGRES O PČELARSTVU NA SAJMU ŠLJIVE U GRADCAČCU

Za vrijeme 44. međunarodnog Sajma poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajma šljive koji će se održati u Gradačcu od 23.do 27. 08.2017. godine, biti će organizovan Drugi kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima sa međunarodnim učešćem. Na zajedničkom sastanku organizatora Kongresa, predstavnika pčelara i direktora Gradačačkog sajma istaknuto je kako su formirani Organizacioni odbor 2. Kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima kao i organizacioni odboriza učesnike iz Srbije, Hrvatske i Makedonika te Programski i Naučni odbor. Kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima sa međunarodnim učešćem će trajati dva dana (24. i 25.08.2017. godine). Biti će obrađeno osam tema, i to:
  • Pčelarstvo kao grana privrede,
  • Upotreba savremenih tehnologija u pčelarenju,
  • Genetika pčelinje zajednice,
  • Patvorenje pčelinjih proizvoda,
  • Proizvodi sa dodanom vrijednosti,
  • Integracija voćarstva i pčelarstva,
  • Bolesti pčelinjih društava ,
  • Apiterapija
Drugi dan Kongresa, 25.08.2017. godine, održati će se Okrugli sto na temu: „Razvoj institucionalno pravnog okvira u pčelarstvu i približavanje EU“. Kongres će biti propraćen izložbom o pčelarstvu a kako najavljuju organizatoriza vrijeme Sajma šljiove bit će izvršena ocjena pčelinjih proizvoda i uručene medalje za kvalitet istih. Kako ističe predsjednik Organizacionog odbora, prof.dr. Midhat Jašić, nosioci organizacije su Gradačački sajam d.o.o., Kantonalni pčelarski savez Tuzla sa udrugama članicama, Federalni pčelarski savez, Društvo za nutricionizam i dijetetiku u BiH „Hranom do zdravlja“, Tehnološki fakultet Tuzla, Prehrambeno Tehnološki fakultet Osijek (Hrvatska), NBR Gradačac. U orgnizaciju će biti uključene institucije i pojedinci iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore i drugih država. Na kongresu će biti prisutni mnogi stručnjaci iz oblasti pčelarstva, kako iz BiH, tako i iz susjednih zemalja među kojima su: dr.sc. Marizela Šabanović (Tuzla); prof.dr. Ljiljana Primorac (Osijek), prof.dr. Dubravka Vitali (Zagreb); prof.dr. Meho Bašić (Tuzla); doc.dr.sci. Janja Filipi (Zadar); doc.dr.sci. Goran Mirjanić (Banja Luka); dr.sci. Radoslav Miličević (Požega, HR); Rodoljub Živadinović (Srbija); Emilija Spaseska (Makedonija) i mnogi drugi. Pozivaju se na saradnju akademske zajednice i pčelarske udruge iz Regije da uzmu učešće na kongresu u Gradačcu. Zainteresirani svoje radove mogu slati do 15.06.2017 godine. Radovi će biti tiskani u Drugom Zborniku radova koji je katalogiziran. Radovi se mogu slati na mailove od doc.dr.sc. Marizela Šabanović marizela_sabanovic@yahoo.com (Tuzla) i doc.dr.sc. Antun Jozinović antun.jozinovic@ptfos.hr (Osijek). Za Kongres nije planirana uplata kotizacije, no postoji mogućnost donacija i sponzorstava. Za učešće obavezna prijava na mail organizatora, a imena učesnika će biti postavljena na web stranici www.transferznanja.com(novosti).