VIJESTI

46. MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE-SAJAM ŠLJIVE - Gradačac, 28.08. - 31.08.2019.

Najstarija privredna manifestacija u Bosni i Hercegovini MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE - SAJAM ŠLJIVE održava se od 28.08. do 31.08.2019. godine Na 46. Sajmu u Gradačcu nastupiće:
  • proizvođači sjemenskog i sadnog materijala
  • proizvođači i preradivači voda i povrća
  • proizvođači mesa i mesnih preradevina
  • proizvodači mlijeka i mliječnih preradevina
  • proizvodači bezalkoholnih i alkoholnih pića
  • prolzvodači alata i mehanizacije
  • proizvodači mineralnih dubriva i zaštitnih sredstava
  • proizvodači ambalaže za prehrambenu industriju
  • uzgajivači domaćih živolinja
  • finansijske, naučne i prometne ustanove i organizacije
Sajam u Gradačcu je mjesto bogate ponude i potražnje, mjesto i prilika za brojne i sadržajne poslovne kontakte, mjesto promocija novih proizvoda i tehnologija, mesto i prilika susretanja proizvodača i preradivača sa trgovcima i potrošačima, mjesto neposrednih susretanja gradana sa naućnicima i finansijskim institucijama i prilika za kontakte gradana i vlasti. Za kvalitet izložbenik proizvoda, dodijelit će se odgovarajuća priznanja.

ŽELIMO VAM SRETNU I USPJEŠNU 2019. GODINU I SADRŽAJAN NASTUP NA NAŠEM SAJMU

Organizacija: GRADAČAČKI SAJAM Kontakt: +387 35 817 133 +387 35 817 460 e-mail: sajamgrd@bih.netba www.gradacackisajam.com.ba