VIJESTI

Mjere koje će se preduzeti za vrijeme održavanja sajma poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu od 25.-28.08.2020.godine

ČIN OTVARANJA:
Sve zvanice će biti smještene na platou bašte sajma na propisanoj udaljenosti (l.5m) sa zaštitmim maskama. Govornici če biti prozivani od strane oficijelnog spikera. Govornica će biti udlaljenca od posjetilaca deset metara, tako da govornik neće morati vršiti izlaganje pod maskom. Plato će biti dezinfikovan i pored svakog reda bit će sredstvo za dezinfekciju. *max 30 osoba/površina platoa 35Om2

MJERE ZA POSJETIOOCE:
Na svakom ulazu će biti zaštitari koji će vršiti dezinfekcijtu cipela i ruku i obavezno puštati iste sa maskom. U hale će ulaziti najviše 50 ljudi i kako bi se broj smanjivao za isti bi se puštalo toliko posjetitelja. *max 30 štandova/površina hale 1500m2

MJERE ZA IZLAGAČE
Štandovi če biti neovisni jedni od drugih. Odvojeni zidovima i postojaće samo jedan ulaz u štand. Na Štandu mogu da budu samo dvije osobe (hostesa i predstavnik firme). Na ulazu u štand postojala bi fizička barijera kako ne bi mogao ući niko od posjetilaca. Svaki štand će imati sredstva za dezinfekciju i redovito će se vršiti dezinfekcija štanda i stolova.

MJERE ZA PREZENTACIJE I SAVJETOVANJA:
U sali će biti stolice na potrebnoj udaljenosti a svi prisutni moraju imati maske. Dezinfekcija bi se všila na ulazu u salu. Posle svake održane prezentacije, sala bi se dezinfikovala za sljedeće dogadaje. *max 50 osoba/ površina 300m2

MJERE U UGOSTITELISKIM OBJEKTIMA SAJMA:
Izvrsit će se nabavka dovoljnih količina sredstava za održavanje lične higjene zaposlenih (pranje ruku), nabavka dovoljnih količina sredstava za dezinfekciju kao i nabavka maski. Na ulazima postaviti sredstva za dezinfekeiju ruku, vršiti će se redovna dezinfekcija restorana, stolova, pribora, kao i ostalin prostorija.

Direktor sajma
Hašim Sabanović