VIJESTI

Plan i program mjera zaštite zdravlja uposlenih, izlagača i posjetitelja za vrijeme trajanja 47. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma Šljive

Mjere za smanjenja rizika širenja Korona virusa - COVID 19:
  • Izvršena je nabavka dovoljnih količina sredstava za održavanje lične higijene (supun papir/pranje ruku)
  • Izvršena je nabavka dovoljnih količina sredstava za dezinfekciju
  • Vršit de se stalna dezinfekcija hala, štandova, restorana, stolova, pribora, ulaza, izlaza kao i sanitarnih prostorija
  • Uvedeno je dodatno čiščenje i dezinfekcija svih rizičnih tačaka (kvaka, prekidača )
  • U hale će ulaziti najviše 50 ljudi i kako bi se broj smanjivao za isti bi se puštalo toliko posjetitelja.
  • Obavezno je vršiti dezinfekeiju ruku i obuće na ulazu u sajamski prostor
  • Obavezno je nositi zaštitnu masku
  • Obavezno je izbjegavati grupisanje uz primjenu mjere odstojanja od najmanje 1.5 metara


Na ulazu u sajamski prostor nalazit če se tunel za derinfekciju kroz koji svi posjetitelji moraju proći

U tunel se ulazi samo sa maskom, posjetitelji koji nemaju masku neće moći ući u sajamski

Nabavljeno je 15 aparata za dezinfekciju ruku koji će biti raspeređeni na različitim mjestima unutar sajamskog prostora