VIJESTI

Susreti i stručna predavanja na 38. Sajmu Šljive

Danas je održan susret proizvođača sa stručnim radnicima i predstavnicima vlasti, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede TK i Petrokemije Kutina. Susret je počeo stručnim predavanjem mr.sci. Biserke Stojić, voditelja Službe primjene Petrokemija Kutina, koja je govorila o gnojidbi prema evropskim principima i dosadašnjim praksama u regionu. „Nažalost, naši su prostori daleko od onih stvari koje EU traži, naši poljoprivredni proizvođači nisu upoznati sa svim tim propisima i normama koje EU nameće. Jedna od najznačajnijih je nitratna direktiva, koja će nas sve pogoditi, a to je ograničenje unosa dišika. Treba upoznati sve poljoprivredne proizvođače šta će se to sve događati prilikom ulaska u EU i šta sve trebamo napraviti. Mislim da smo i nedovoljno educirati, a takođe, na području BiH postoji jedna masa propisa koji reguliraju određene stvari, međutim oni se praktički ne primjenjuju u punom smislu te riječi. Kada je u pitanju gnojdba, koja je jedna od najvažnijih agrotehničkih mjera prinosa različitih kultura, ona mora biti i u skladu sa evropskom nitratnom direktivom, sa dobrom poljoprivrednom praksom i mora poštovati određene druge direktive koje EU postavlja“, ističe Biserka Stojić. ---- Predstavnici švicarske kompanije Syngenta, Dalibor Dončić i Emir Sejdić, prezentovaliu su najnovije trendove u proizvodnji i zaštiti jabuke. „Željeli smo da prikažemo poljoprivrednim proizvođačima koji je sistem rada Syngente na tržištu BiH, te smo pokazali naše aktivnosti u jesenjem periodu, kada ćemo izvršiti analizu roda u voćnjaku, kvaliteta u raznim segmentima, kao što je obojenost, deklasiranje zbog berbe i ostalih parametara. I onda ćemo na osnovu tih analiza predložiti mjere za poboljšanje, da bismo za naše zimsko druženje sa poljoprivrednim proizvođačima, imali jednu tematiku koja je aktuelna i koja direktno pomaže, diže kvalitet i konkurentnost proizvođača voća“, rekao je Dalibor Dončić. --- O trenutnom stanju poljoprivrede, unaprijeđenju proizvodnje i podsticajnim mjerama govorili su pomoćnik ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK, Samid Šarac, i direktor Poljoprivrednog zavoda Tuzla, Nusret Šerifović. „Sa ovog susreta se pokazalo da moramo u narednom periodu mijenjati određene stvari, kada je u pitanju poticajna politika. Mi moramo primarnu poljoprivrednu proizvodnju posmatrati tako da poljoprivrednim proizvođačima omogućimo što bolji ambijent i da poticajnu politiku usmjeravamo prema potrebama tržišta. Najveći dio sastanka je usmjeren na poteškoće sa kojima se poljoprivredni proizvođači susreću, kao što je nedovoljno poljoprivrednih površina koje su pokrivene sistemom za navodnjavanje. Te se u narednom periodu moraju donirati određena sredstva, kako za podsticaj u navodnjavanju, tako i kroz obezbjeđivanje određenih sredstava za istraživanje putem bušotina, kako bi se poljoprivrednih proizvođači snadbili dodatnim količinama vode potrebnih za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. Još jedan problem je slaba primjena agrotehničkih mjera na području našeg kantona. Mi ćemo putem Poljoprivrednog zavoda organizovati u zimskom periodu više edukacija kako bi našim poljoprivrednim proizvođačima pomogli da prevaziđu određene situacije kada je u pitanju bolji kvalitet i veći prinosi“, naglasio je Šarac.