VIJESTI

Okrugli sto o zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Drugog dana Sajma poljoprivrede u Gradačcu održan je okrugli sto o zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini sa naglaskom na mogućnosti i dobre prakse u realizaciji Centra za razvoj i podršku (CRP) Tuzla. „Okrugli sto je okupio aktere iz oblasti rješavanja problematike zapošljavanja osoba sa invaliditetom iz RS i F BiH, a jedan od osnovnih ciljeva je da učesnici, predstavnici ministarstava, zavoda za zapošljavanje i fondova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, razmijene iskustva i pozitivne i negativne prakse u implementaciji zakona koji je u RS-u donesen 2005. a u F BiH 2010. godine. Okrugli sto je dio implementacije projekta „Društvena i ekonomska reintegracija preživjelih žrtava mina u BiH“ koji je počeo u novembru 2010. i traje do januara 2012. godine. Donator i finasijer je Međunarodni fond za razminiranje, sufinansijer je Federalni zavod za zapošljavanje a partner u projektu je MKF Partner iz Tuzle. Koncept projekta je podrška za 60 preživjelih žrtava mina u BiH u vidu nabavke određenih materijalno-proizvodnih reusrsa za poljoprivredne i nepoljoprivredne djelatnosti, u vidu pružanja određenih edukacija vezanih za oblast profesionalnog bavljenja. I teća vrsta podrške je uključivanje samih žrtava mina i osoba sa invaliditetom u diskusiju kroz okrugle stolove i brojne prezentacije“, rekao je Amir Zahirović iz Udruženja Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla. Žrtve mina i osobe sa invaliditetom predstavili su se na zajedničkom štandu CRP-a na ovogodišnjem Sajmu šljive u Gradačcu, kako bi se i na ovaj način što bolje i brže reintegrirali u društvenu zajednicu.