VIJESTI

Osnovana grupacija rasadničara TK

rugog dana 38. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajma šljive u Gradačcu, osnovana je Grupacija proizvođača sadnog materijala pri Privrednoj komori TK. Cilj osnivanja ovakve grupacije je promocija proizvođača sadnog materijala, unaprijeđenje položaja istih na Tuzlanskom kantonu, kao i promocija novih sorti i tehnologije u proizvodnji sadnog materijala. Izabrano je tročlano rukovodstvo koje će pripremiti podlogu sa sljedeći sastanak, kada će se pristupiti širem pozivanju proizvođača sadnog materijala. Za predsjednika ove grupacije izabran je Taib Joldić, direktor „Voćnog rasadnika“ Srebrenik, a članovi odbora su Adnan Hodžić, direktor Udruženja „Bosper“ i Mersudin Čeliković, predstavnik firme „Agrostenly“ iz Čelića.