VIJESTI

SAVJETOVANJE O KALCIFIKACIJI I KVALITETU ZEMLJIŠTA

Trećeg dana 43. Sajma šljive u Gradačcu održana su naučno-stručna predavanja i savjetovanja o klasifikaciji i kvalitetu zemljišta, kao i o pravilnoj ishrani životinja. Šefika Rahmani, predstavnica Federalnog zavoda za agropedologiju iz Sarajeva istakla je kako je jedan od najvećih problema zemljišta na ovim prostorima njegova kiselost. „Oko 37% tla u našoj zemlji je kiselo, a uzrok su najčešće matični supstrati, razgradnja organskih stvari i fungicidi koji sadrže sumpor. Zbog toga je bitno analizirati svako zemljište, jer to predstavlja krvnu sliku tla. Analizu treba raditi redovno, jer samo tako će poljoprivrednici znati da li je zemljište opskrbljeno svim potrebnim fizikalnim, hemijskim i pedološkim svojstvima, te da li je potrebno vršiti dodatne regulacije“, rekla je Rahmani. Iako analiza zemljišta znači i dodatni trošak, ona ipak predstavlja određene benefite za poljoprivrednike.

„Analiza zemljišta za jedan uzorak uz preporuku košta 50 KM, ali njen nalaz važi 5 godina. Međutim, treba znati da ne postoji loša zemlja, već samo loš poljoprivrednik. Svako zemljište mora imati fizičko-hemijska svojstva koja obezbjeđuju kvalitetne prinose. Ukoliko poljoprivrednik želi kvalitetnu proizvodnju, najprije treba da zna prava svojstva zemljišta i mjere za njegovu popravku, a to mu može obezbijediti jedino stručna analiza zemljišta“, ističe Esad Bukalo, direktor Federalnog zavoda za agropedologiju.

Za razliku od naše zemlje, u Hrvatskoj je kiselo preko 50% tla, što poljoprivrednicima u susjednoj zemlji stvara dodatne probleme pri proizvodnji. „To je samo pokazatelj da zemljištu nedostaje kalcija, što u krajnosti utječe na povoljnu strukturu, te na rast biljaka i korijena. Zbog toga je potrebno vršiti kalcizaciju, ali treba imati u vidu da njena učinkovitost ovisi o stupnju kiselosti tla, svojstvima uzgajanih kultura, te normama i oblicima primijenjenih materijala za kalcizaciju“, poručio je Damir Žibrin, predstavnik kompanije Holcim Agrocal. Kalcij je osim za zemljište izrazito važan i za hranidbu životinja, o čemu je govorio i Antonio Maltar, vodeći nutricionista hrvatske firme Belje.

„Kalcij je najzastupljeniji mineral u tijelu životinja, te uveliko utječe na razvoj koštanog sistema, pogotovo kod peradi. Zbog toga pri hranidbi životinja treba razumjeti faktore koji određuju potrebe za hranom, podmiriti potrebe sa optimalnom hranom, dobro iskoristiti genetski potencijal za proizvodnju i spriječiti bolesti“, rekao je Maltar.

U vezi sa ovim problemom, firma Holcim Agrocal je iskoristila priliku da ponudi novi proizvod Holcim Vivacal koji je na bazi kalcija, te pospješuje veću nosivost jaja. „Ovaj proizvod ima mnoge prednosti da domaće poljoprivrednike. Prije svega donosi uštedu, jer je potrebna manja količina proizvoda, manja količina fosfora, bolja je kvaliteta mesa, te veća kvaliteta krmne smjene“, poručio je voditelj prodaje u Holcim Agrocal Petar Marinović.