“KARTONAŽA “DOO
AdresaZmaja od Bosne bb,Zenica
Tel032/446-290
E-mailmr.hc07@mail.com
DirektorEdin Beganović
DjelatnostProizvodnja,trgovina i usluge
"KLAS" DD
AdresaParomlinska 43, 71000 Sarajevo
Tel033 / 727-104;033/ 727 280,
Fax033/ 727 138
E-mailmarketing@klas.ba
DirektorRusmir Hrvić
DjelatnostPrehrambena industrija, vele i maloprodaja, izvoz-uvoz, transport
„KENT“ DOO
AdresaSarajevski put bb , 71300 Visoko
Tel+387(0) 32 736 744,f ax: +387(0) 32 730 490
E-mailinfo@as-jelah.com.ba
“KOVAN M.I”DOO
AdresaBranilaca grada bb,Gračanica
Tel035/704-416;704-417
E-mailkovan@bih.net.ba
DirektorSaid Karalić
Djelatnostproizvodnja kotlova na biomasu,pelet za grijanje domaćinstva i industrijskih objekata
KOKOVITA PZ
AdresaKoria Han bb, Gračanica
Tel035 704 554
Fax035 704 556
DirektorSenad Grbić
DjelatnostPeradarska proizvodnja, proizvodnja stočne hrane
KRŠAN HRVATSKA
AdresaBlaškovići 12 p.p.2, 52232 Kršan HR
Tel052/378-220;378-222
Fax052/378-223
E-mailnacelnik@krsan.hr
„KUDUZ FARMERSGROUP“ OPZ
AdresaIzeta Nanića 11, 77 230 Velika Kladuša
Tel/Fax037 771 977, 061 100 844
DirektorFatma Kuduz
DjelatnostBiljna i stočna proizvodnja, otkup, kooperacija