„SANO“ DOO,LAKTAŠI
AdresaMaglajani bb, 78 250 Laktasi
Tel051/582 050, 580 293
DirektorSuzana Topić
Djelatnostproizvodnja, trgovina premiksima i dodacima stočnoj hrani
SARAJEVSKA PIVARA, DD
AdresaFranjevačka 15, 71000 Sarajevo
Tel033/ 446 444, 491 100, 446 000
DirektorNedžad Karačić
DjelatnostProizvodnja piva i min. vode, pepsi, cola i dr.
SARAJEVSKO POLJE ZZ
AdresaNikole Šopa 37, Ilida
Tel033 545 950
Fax033 456 444
E-mailzz.sar.p@bih.net.ba
DirektorMarinko Musa
DjelatnostPoljoprivreda i stočarstvo
"SOLANA" DD
AdresaSoli broj 3, 75000 Tuzla
Tel035/ 282 342, 280 378
DirektorIzudin Kapetanović
DjelatnostProizvodnja soli, DO DO začina
SARAJEVSKO POLJE ZZ
AdresaNikole Šopa 37, Ilida
Tel033 545 950
Fax033 456 444
E-mailzz.sar.p@bih.net.ba
DirektorMarinko Musa
DjelatnostPoljoprivreda i stočarstvo
SLOGA OZZ
AdresaBranešci bb, Čelinac
Tel/Fax051 683 281, 065 398 080
E-mailozzsloga@gmail.com
Direktorv.d. Mirko Aleksić
DjelatnostPoljoprivredna proizvodnja
„SLOGA“ OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
AdresaLug bb, Derventa
Tel/Fax053 321 065, 065 743 484
DirektorMirko Stupar
DjelatnostPoljoprivredna proizvodnja, uvoz i izvoz
SAVEZ UDRUŽENJA ASOCIJACIJA ORGANSKIH PROIZVOĐAČA F BiH
AdresaKalinska br. 5, 72290
Tel061/ 781 130
Kontakt osobaSead Herceg
„SPEKTAR“ UG SREBRENIK
AdresaMeše Selimovića bb,75350 Srebrenik
Tel035 644 212
E-mailspektar.srebrenik.org@gmail.com
DirektorEnes Džanić
DjelatnostNevladina organizacija
SPRIND DD SARAJEVO
AdresaRajlovačka cesta bb,Sarajevo
Tel033/808-207
E-mailsprind@sprind.ba
DirektorMemnum Trako
Djelatnostprehrambena industrija
SUNCE ZZ
AdresaAntun Macan br.1, 75300 Lukavac
Tel+387 (0)35 55 64 80
"SYSTEMIC" DOO
AdresaN.N. Polje, 75350 Srebrenik
Tel035/ 643 262
Fax035/ 643 261
DirektorZehrudin Karić