TARČIN ZZ
AdresaVrbanja 5b, Tarčin, Hadžići
Tel/Fax033 418 845, 419 263
E-mailzztarcin@gmail.com
DirektorMehmed Nikšić
DjelatnostProizvodnja sjemenskih, sadnih materijala
TEOČAK ZZ
AdresaTeočak
Tel/Fax035 755 215 061 735 797
DirektorMuhidin Jusić
DjelatnostPoljoprivredna djelatnost, otkup poljo proizvoda
TRNOVA ZZ
Adresa76335 Donja Trnova, Ugljevik
Tel/Fax055 552
DirektorStojan Jovi ć
DjelatnostVoćarstvo, rasadnička proizvodnja, otkup, trgovina
TREBINJE ZZ
AdresaV. Stepe Stepanovia 12, Trebinje
Tel/Fax059 224 729
E-mailzzt@teol.net
DirektorDragan Bukvić
DjelatnostProizvodnja i trgovina
TURISTIČKA ORGANIZACIJA ŠAMAC
Tel054 611 069
DirektorMladen Radović
Djelatnostpromocija turističkih potencijala Opštine Šamac
TURISTIČKA ZAJEDNICA TUZLANSKOG KANTONA
AdresaMuftije ef. Kurta br. 1, 75000 Tuzla
Tel035/ 228 800, 228 799
E-mailturzajtk@bih.net.ba
Webwww.tourism-tk.ba
DirektorNedret Fazlić
TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE POSAVSKE
AdresaTitova bb, 76290 Odžak
Tel031/ 711 666
DjelatnostPromidžba turizma Županije posavske
TURISTIČKA ZAJEDNICA F BiH
AdresaBranilaca Sarajeva 21/II, 71000 Sarajevo
Tel033/ 252 928,
Fax252 901
Webwww.bhtourism.ba
E-Mailmedia@tourism.ba
TURISTIČKA ZAJEDNICA KANTONA SARAJEVO
AdresaBranilaca Sarajeva 21/IV, 71000 Sarajevo
Tel033/ 250 200, 250 202
E-mailtour.off@bih.net.ba
Webwww.sarajevo-tourism.com
TURISTIČKA ZAJEDNICA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
AdresaUl. Maršala Tita / Novi tržni centar, 72001 Zenica
Tel032/ 441 050, 441 051
E-mailinfo@turizam-zdk.net
Webwww.zedoturizam.ba
DirektorSenaid Šabanović
TURISTIČKA ZAJEDNICA UNSKO-SANSKOG KANTONA
AdresaDr. Irfana Ljubijankića 13, 77000 Bihać
Tel/Fax037/ 222 777
Webwww.tzusk.net
Direktorturističkog ureda:Jasmina Šuško
TURISTIČKA ZAJEDNICA BPK GORAŽDE
AdresaUl. Trg branilaca bb, 73000 Goražde
Tel038/ 228 680
E-mailtzbpk@bih.net.ba
DjelatnostPrezentacija turizma i turističke ponude BPK Goražde
TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE POSAVSKE
AdresaTitova bb, 76290 Odžak
Tel031/ 711 666;711-665
DjelatnostPromidžba turizma Županije posavske