VANJSKOTRGOVINSKA/SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BiH
AdresaBranislava Đurđeva 10,71000 Sarajevo
Tel033/663-631;
Fax214-292
PredsjednikNemanja Vasić
Djelatnostasocijacija privrednih subjekata
„VEMAL „
AdresaAbdurahmana Mešića 1 Tešanj
Tel032/650-790 ;650-670; 650 -156
VEGAFRUIT DOO
AdresaSarajevska bb, 76250 Gradačac
Tel035/ 822 600, 817 300
Webwww.vegafruit.ba
DirektorMirsad Kukuruzović
DjelatnostPrerada i proizvodnja voća i povrća
"VEGA-MIX" DOO
AdresaMagistralni put 224, 75270 Živinice
Tel035/ 744 517, 744 518,
Fax744 516
DirektorĆazim Omić
DjelatnostProizvodnja, pakiranje i trgovina začina
VISPAK VISOKO
AdresaOzrakovići bb , 71300 Visoko
Tel+387(0) 32 738 334,
Fax+387(0) 32 738 143
E-mailvispak@vispak.ba
DirektorRusmir Hrvić
Djelatnostprehrambena indusrtija
VISOČICA ZZ
AdresaFra Grge Martića 78, Kreševo
Tel/Fax030 806 693
DirektorMara Misilo
DjelatnostProizvodnja povrća, voća, mlijeka i mesa; uzgoj peradi, ovaca, koza i svinja
VISOKO ZZ
AdresaBakračeva bb, Visoko
Tel/Fax032 738 501
E-mailzzvisoko@bih.net.ba
DirektorSabrija Genjac.
DjelatnostUslužne djelatnost i u biljnoj proizvodnji
“VI – JA” DOO
AdresaGotovlje 111 c,3310 Žalec,Slovenija
Tel00386 37 102 331
E-mailvija@siol.net
DirektorJanez Vipotnik
Djelatnostproizvodnja inox opreme stroj za odkoštavanje voća
“VITINKA” AD KOZLUK
AdresaDrinska dva br.30,75433 Kozluk
Tel/Fax051 921 586; 921 588
E-mailmarketing@vitinka.com
DirektorTodor Panić
Djelatnostfabrika za proizvodnju vode,mineralne vode,gaziranih i negaziranih pića
VLADA BRČKO DISTRIKTA BIH
AdresaBulevar Mira 1
Tel049/240-600
GradonacelnikAnto Domić
DogradonačelnikEsed Kadrić
VLADA ŽUPANIJE POSAVSKE
AdresaJug I,76270 Orašje
Tel031/710-390
PredsjednikMarijan Klaić
"VOĆAR" DOO
AdresaGornji Rahić 112, 76207 Gornji Rahić
Tel049/ 512 415, 513 261
E-mailesed@vocar.ba
Webwww.vocar.ba
DirektorEsed Musić
DjelatnostProizvodnja prehrambenih proizvoda
“VOĆAR PROMET “DOO
AdresaGornja Kalesija bb,75260 Kalesija,BiH
Tel035 631 858(Kalesija), 056 318 587(Glumina fabrika)
E-mailracunovodstvo@vocar-promet.com, uprava@vocar-promet.com, komercijala@vocar-promet.com
DjelatnostOstala prerada i konzerviranje voća i povrća
"VOĆNI RASADNIK" DOO
AdresaKulina bana bb, 75350 Srebrenik
Tel035/ 369-789,
Fax369-785
E-mailvocnirasadnik.com.ba, vocni.rasadnik@bih.net.ba
DirektorTaib Joldić
DjelatnostProizvodnja sadnog materijala, proizvodnja i promet cvijeća i ukrasnog bilja
VRTOČE ZZ
AdresaVrtoče bb, 77250 Bosanski Petrovac
Tel+387 37 887-007
Fax+387 37 887-451