PROGRAM SAJMA

44. Međunarodni Sajam poljoprivrede i prehrambene industrije

23.08.2017. (srijeda)
10:00-19:00 Otvoren Sajam za posjetioce
10:30-11:30 Prijem zvaničnika i gostiju u na Kuli Zmaja od Bosne
12:00-13:00 OTVARANJE SAJMA - PLATO GRADAČAČKOG SAJMA
13:00-14:30 Zvaničnici obilaze sajamske izložbene prostore
14:30-15:30 Prezentacija: Prednosti i neminovnost zajedničkog prisutupa tržištu
Predavač: Miloš Pajić, expert za marketing (EU ProLocal program) - (Sala GS)
20:00 Kuturno zabavni program - poligon Luke
21:00 Vatromet
24.08.2017. (četvrtak)
09:00-19:00 Otvoren Sajam za posjetioce
11:00-13:00 Naučno stručno predavanje Krušik - Skugrić RS
Teme:
 1. Integralna proizvodnja u voćarstvu, predavač: Prof.dr. Boris Pašalić - Banja Luka
 2. Industrijska proizvodnja džema u kućnim uslovima - normativi, realizacija na tržištu, predavač: Prof.dr. Predrag Vukosavljević - Beograd
 3. Šljiva - Aktuelnosti, Predavač: Mile Gluvačević, expert za proizvodnju, sisteme kvaliteta i certifikaciju
Prevoz za učesnike predavanja je obezbjeđen i polazi ispred Gradačačkog sajam u 10:30 sati
12:00-17:00 Drugi kongres pčelara i pčelinjih proizvoda sa međunarodnim učešćem (Sala GS)
11:00-18:00 Promocija učesnika 44. Sajma
20:00 Kulturno zabavni program - poligon Luke
25.08.2017. (petak)
09:00-19:00 Otvoren Sajam za posjetioce
09:30-10:00 Dodjela priznanja za kvalitet ocjenjenih proizvoda (sala GS)
10:00-12:00 Okrugli sto Drugog Kongresa pčelara i pčelinjih proizvoda sa međunarodnim učešćem (Sala GS)
Tema: Institucijalno pravni okvir u razvoju pčelarstva
14:00-15:30 Fed. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa grupacijom Svjetske banke i Britanskom ambasadom (sala GS)
Teme:
 1. Vodič za izvoz voća i povrća u EU iz BiH-a
 2. Investcioni profil sektora voća i povrća FBiH-a
  Predavač: mr.sci.Nijaz Brković, pomoćnik Ministra FMPVŠ
 3. PROJEKAT FARMA - Analiza vanjskotrgovinske razmjene za sektor voća sa posebnim osvrtom na šljivu
  Predavač: Velibor Trifković, rukov.sektora voća i povrća
  ( USAID/Sweden FARMA II projekat)
11:00-18:00 Promocija učesnika 44. Sajma
20:00 Kulturno zabavni program - poligon Luke
26.08.2017. (subota)
09:00-19:00 Otvoren Sajam za posjetioce
09:00-18:00 Komercijalni susreti i prezentacije - sala Gradačačkog sajma
20:00 Kulturno zabavni program - poligon Luke
27.08.2017. (nedjelja)
12:00 Zvanično zatvaranje Sajma